top of page

ASOCIACE LIGOVÝCH KLUBŮ HÁZENÉ

je samosprávný, dobrovolný a nepolitický svazek členů, kteří provozují sportovní činnost, zejména házenou. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a pracuje s celorepublikovou působností.

Základním účelem a hlavní činností ALKH je:

  • organizovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, pro tuto činnost vytvářet ekonomickou základnu a materiální podmínky,

  • organizovat a pořádat samostatné sportovní akce a soutěže,

  • spolupracovat s Českým svazem házené na organizaci a pořádání sportovních akcí a soutěží, veřejně prospěšných činností ve sportu a propagačních akcí,

  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

  • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

  • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

  • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,

  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

ALKH_barevne_WEB.png

ČLENSKÉ KLUBY

Brno
Frýdek-Místek
hranice.png
Karviná
Kopřivnice
Lovosice
Maloměřice
Plzeň
Strakonice
hodonin.png
kynzvart.png
most.png
olomouc.png
plzen.png
Poruba.png
slavia.png
Písek
zlin.png
Dunajska Streda
Michalovce
Šala

VÝKONNÝ VÝBOR

JS_edited_edited_edited.jpg

Jan Schneider

předseda

RT_edited.png

Richard Toman

člen

VK_edited_edited.jpg

Vladimír König

místopředseda - ženy

JZ_edited.jpg

Jan Zezulčík

člen

MM_edited.jpg

Marek Michalisko

místopředseda - muži

bottom of page