Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Prohlášení Rady ČSH

Zveřejňujeme prohlášení Rady Českého svazu házené k sobotní Konferenci. Toto prohlášení v celém rozsahu podporujeme.

Vážení členové klubů, vážení delegáti Konference ČSH,

již v sobotu nás čeká volební Konference ČSH, na které bychom si měli zvolit nové vedení ČSH, které by nás následně mělo nasměrovat k lepší budoucnosti. Ještě jednou Vás, kteří zatím nemáte v plánu se konference účastnit, žádám o aktivní účast, protože situace je opravdu vážná a je potřeba každý zodpovědný hlas!!! Těžko pak můžeme naříkat, když nesplníme základní povinnost člena ČSH, kterou je účast na konferenci. Interní elektronickou komunikací Vám byly Exekutivou ČSH odeslány materiály ke Konferenci ČSH. Zároveň jste poštou dostali delegační lístek! Pokud Vám nebyl doručen obraťte se na pana Melničuka! Bez podepsaného delegačního lístku statutárem, platné reg. průkazky, dokladu totožnosti a zaplaceného klubového licenčního poplatku (přehled v příloze) se nemůžete konference účastnit. Vzhledem k neustále měnícím  se dokumentům ke Konferenci ČSH vydává Rada ČSH prohlášení, ve kterém konstatuje, že dokumenty nejsou dle společně schválených zásad Radou a Exekutivou ČSH. Dovoluji si Vás tímto požádat o respektování této výzvy a o podporu návrhu Rady ČSH  na Konferenci ČSH. Vzhledem k prosakujícím informacím o možném zpochybnění Konference ČSH některými členy současné Exekutivy, je potřeba být na pozoru a postupovat jednoznačně dle Stanov ČSH a nenechat se zastrašit některými právníky, kteří nám tu akorát přinesli zmatek!. Zároveň Vám přikládám zprávu OKK! Ta jen potvrzuje současný stav vedení ČSH.

Prohlášení Rady ČSH
 
Vzhledem k průběhu přípravy mimořádné konference ČSH ze strany Exekutivy a sekretariátu ČSH, kdy dochází k neustálým změnám zveřejněných dokumentů, jejich nahrazováním novými verzemi bez schválení oběma orgány, které již není možné kontrolovat a  které v konečném důsledku mohou vyvolat zmatečnost jednání mimořádné konference, vydává Rada ČSH toto prohlášení:

1. Na společném jednání Rady ČSH a Exekutivy ČSH dne 30. 1. 2018 schválily oba orgány kompromisní termín konání mimořádné konference na 21. 4. 2018 a  Program jednání mimořádné konference. Ten však Exekutiva posléze bez projednání dodatečně změnila  a upravila vypuštěním bodu: odstoupení/odvolání členů Exekutivy ČSH na úvod jednání Konference.

Rada ČSH trvá na zpětném doplnění tohoto bodu programu a případnou změnu/y programu ponechat na plénu konference ČSH.
 
2. Vyvěšené dokumenty označené jako materiály vypracované Exekutivou ČSH jsou původně připraveny Radou ČSH. Exekutiva do nich vnáší svá doplňující návrhy, např. var. návrhu kandidátů do Exekutivy ČSH s nutnou vazbou kandidáta na předsedu komise mimo dvou pozic kandidátů bez portfeje. To je porušením dohody obou orgánů ČSH. Současně však Exekutiva ČSH přebírá s drobnými úpravami volební řád navržený Radou, čímž její návrh postrádá praktický význam a je ještě utaženější než návrh Exekutivy.  

Rada ČSH trvá na svém návrhu volebního řádu a předloží ho konferenci jako protinávrh.

Volebním řádu verze Rada: bude voleno 8 členů Exekutivy, tečka! Žádné oblasti, žádné komise. (je přiložen v mailu).

Exekutiva ČSH je kolektivním statutárním a výkonným orgánem ČSH, který řídí činnost ČSH v souladu se zákonem a stanovami.  Rada ČSH na svém jednání navrhla a schválila Zásady sestavení Exekutivy ČSH na období 2018-2022 pro mimořádnou konferenci ČSH, ve kterých zakotvila variantu volby členů Exekutivy ČSH formou neobjektivnějšího
a nejspravedlivějšího výběru ze všech osob zapsaných na kandidátní listině, a to pouze a jen rozhodnutím zúčastněných klubů přímo na konferenci ČSH. Není to ani varianta volby „jedné kandidátky", ani omezení volby zúžením možnosti kandidátů se ucházet vždy o zvolení v jedné konkrétní kompetenci v pozici předsedy komise ČSH (nebo dvou postů bez portfeje). Roztříštěním volby do skupinek podle návrhu stávající Exekutivy ČSH  dochází ke snížení možnosti klubů ovlivnit přímo na konferenci ČSH budoucí  komplexní složení Exekutivy ČSH. Tento model je značně manipulativní a limitující, a současně omezuje právo kandidátů na jejich zvolení do Exekutivy ČSH. Jde o volbu, která je také v rozporu s platnými Stanovami ČSH, podle kterých předsedy, členy odborných komisí ČSH a specialisty ČSH jmenuje a odvolává právě Exekutiva ČSH nikoliv Konference ČSH. Stanovy nijak nerozdělují kompetence jednotlivých členů Exekutivy ČSH a nestanoví ani podmínku, že člen Exekutivy ČSH musí být současně předseda komise nebo její člen.  Do budoucna by se neměl opakovat stav, kdy se někteří členové stávající Exekutivy ČSH snaží zprostit vlastní odpovědnosti za některé rozhodnutí tohoto orgánu tvrzením...."že byli zvoleni jako předsedové za tu či onu oblast a o jiné nemají ani ponětí nebo tomu nerozumí a o ekonomiku svazu se nestarali ...." Právně odpovídají všichni členové Exekutivy za její činnost jako celek, jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu ČSH a s ohledem na jeho zájmy.

3. Návrh na konferenci neprojednat předložené Stanovy ČSH.

Zveřejněné stanovy nebylo možné projednat kluby ČSH, Krajskými svazy ČSH a Radou ČSH. Ke stanovám není možnost se vyjádřit, případně podat a projednat připomínky.

Pokud bude potřeba obraťte se přímo na mě.
 
S pozdravem
 
Róbert Miček
předseda Rady ČSH

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Online přenosy


Partneři