Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Výzva ALKH Exekutivě ČSH

Asociace ligových klubů házené vyzývá Exekutivu ČSH, aby respektovala usnesení Rady ČSH ze dne 17. 11. 2017 a podporuje konání mimořádné Konference.

Asociace ligových klubů házené vyzývá Exekutivu ČSH, aby respektovala usnesení Rady ČSH ze dne 17. 11. 2017. Rada ČSH tímto usnesením jednomyslně schválila svolání mimořádné Konference ČSH, a to ve formátu volební konference. Rada ČSH předložila Exekutivě ČSH v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.4. Stanov ČSH žádost na svolání mimořádné Konference ČSH s termínem konání 10. 3. 2018 v Olomouci. Žádost o svolání obsahuje návrh programu jednání mimořádné Konference ČSH, a to včetně odvolání (abdikace) členů stávající Exekutivy ČSH, volby nového prezidenta ČSH a volby nové Exekutivy ČSH. Vzhledem k tomu, že je Rada ČSH složena ze zástupců všech krajských svazů házené, vyjadřuje toto usnesení vůli naprosté většiny členů ČSH, a proto by mělo být ze strany Exekutivy ČSH bez výhrad respektováno. Asociace ligových klubů házené podporuje konání mimořádné Konference ČSH v termínu, místě a s navrženým programem tak, jak bylo ze strany Rady ČSH předloženo.

Asociace ligových klubů házené dále vyzývá Exekutivu ČSH, aby neprodleně předložila podrobný rozpočet (vyúčtování) projektu Handball Day 2017 – Hvězdy pro legendy tak, jak bylo opakovaně prezidentem ČSH veřejně deklarováno. Z předloženého dokumentu musí být jasně patrné, z jakých konkrétních výdajových položek se skládá a z jakých rozpočtových prostředků ČSH bude financován. Dosud předložené dokumenty v žádném případě nevyvrátily pochybnosti, které jsou spojené s jeho financováním. Je totiž nepřípustné, aby projekt s celkovými náklady 8,7 milionu korun byl vyúčtován v celkem čtyřech nákladových položkách, a to ještě zcela obecně definovaných. Předložený rozpočet také neobsahuje příjmovou složku, tedy není patrné, z jakých finančních prostředků byl celý projekt uhrazen a na úkor kterých potřebných činností v rámci ČSH byly volné finanční prostředky využity. Poskytnuté plnění partnerů akce ve výši 1,98 milionu korun, které předložené vyúčtování obsahuje, v této podobě nekryje finanční náklady akce, neboť by muselo být zohledněno i na výdajové stránce projektu a celkové náklady akce by se tak reálně vyšplhaly na cca 10,7 milionu korun.

Nejsme příznivci vynakládání dalších finančních prostředků za provedení auditu už tak finančně náročného projektu, ovšem až komicky působí obhajoba jeho neuskutečnění ze strany Exekutivy ČSH, tedy že s jeho realizací rozpočet na rok 2017 nepočítal a tedy v zájmu zásady péče správného hospodáře nebude realizován. Exekutiva ČSH tedy není schopna z rozpočtových rezerv uhradit služby v hodnotě několik desítek tisíc, ale při nárůstu nákladů projektu v řádech milionů korun až v průběhu jeho realizace, s péčí řádného hospodáře v žádném případě nepostupovala a dodatečně toto navýšení v rozpočtu ČSH na rok 2017 schválila. Celou částku dokonce pořádající agentuře uhradila, aniž by viděla podrobné vyúčtování projektu. Asociace ligových klubů házené podporuje provedení kontroly financování projektu v prvé řadě orgány, které jsou v souladu se Stanovami ČSH ke kontrole záležitostí ČSH zřízeny. Proto jsme už 17. 10. 2017 dali podnět Odvolací a kontrolní komisi ČSH k provedení šetření hospodaření ČSH a dalších záležitostí ČSH.

Vzhledem k tomu, že nám dosud nebyly vyjasněny veškeré sporné záležitostí v hospodaření a činnosti ČSH, považuje za zcela nepřijatelné, aby stávající prezident ČSH Radek Bendl pokračoval po svém odstoupení z funkce k 31. 1. 2018 v jakékoliv pracovní pozici v rámci sekretariátu ČSH tak, jak mu bylo nabídnuto Exekutivou ČSH na jednání dne 1. 12. 2017.

 

pdf.png

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Online přenosy


Partneři