top of page
Vyhledat

Otevřený dopis členům házenkářského hnutí od Lovci Lovosice

Vážení házenkářští přátelé,


dovolte nám popřát vám za náš klub vše nejlepší do roku 2024. Na konci roku 2023 nám na MS udělaly radost naše ženy 8. místem a postupem do olympijské kvalifikace. Těšíme se, že podobného výsledku dosáhnou za podpory českých fanoušků také muži na nadcházejícím ME.


Je škoda, že dobré výsledky národních týmů nekorespondují a nejsou odrazem dobré práce vedení našeho svazu. A v tomto případě se bohužel nejedná o stav krátkodobý, ale přetrvávající. A právě to je důvodem našeho dnešního otevřeného dopisu vám všem, kteří jej nyní čtete.


Již nevidíme jinou cestu, než veřejně poukázat na neprofesionální práci, kterou členové sekretariátu a vedení svazu odvádějí a to z pohledu nás jako extraligového celku. Zastáváme názor, že kluby extraligy (stejně jako všichni členové hnutí), by měly být ČSH rovnocenným partnerem, ale ve skutečnosti tomu tak v žádném případě není.


Jinak si totiž neumíme vysvětlit absolutní ignoraci ze strany zaměstnanců ČSH na naše emaily, které jsme v průběhu podzimu na jejich adresu zaslali (v kopii vedení ČSH včetně prezidenta pana Ondřeje Zdráhaly, generální sekretářka paní Šárka Drozdová, členové Exekutivy,


Soutěžního úseku + ostatní extraligové kluby) a ve kterých žádáme o vysvětlení a zodpovězení dotazů, nedostatků a chyb, kterých se ČSH ve vztahu k extraligové soutěži a Českému poháru dopustil. Pro představu uvádíme časovou osu emailů z letošní sezóny: první z naší adresy odešel 23. 8. 2023, urgence odeslána 15. 9. 2023. Bez sebemenší reakce. Další souhrnný email s připomínkami a poukázáním na chyby odeslán 20. 11. 2023. Rovněž do dnešního dne bez odpovědi. Tato korespondence z letošní sezóny není první v řadě, ale uvádíme ji jen jako aktuální příklady z poslední doby.


Soutěžní úsek bohužel není jediný, který takto „pracuje“. Pro vás všechny bude bližší aktuální zkušenost s dresy národního týmu, které se podařilo marketingovému úseku nabídnout fanouškům 4. 1. 2024. Tj. více jak 4 měsíce po představení nových renomovaných partnerů, ale především měsíc po skončení MS žen, po vánočních svátcích a doslova týden před startem ME mužů v Německu, kterého se budou účastnit možná stovky z vás. I toto považujeme za zcela amatérské a neprofesionální, opět bez jakékoliv komunikace směrem k fanouškům a hnutí.


Jako naprosto nedostatečnou spatřujeme práci generální sekretářky paní Šárky Drozdové, která je za fungování zaměstnanců sekretariátu zodpovědná.


Tímto veřejně žádáme Soutěžní úsek ČSH, potažmo generální sekretářku ČSH paní Šárku Drozdovou a členy Exekutivy ČSH o zodpovězení našich dotazů ve výše uvedených emailech.

Členy hnutí bychom chtěli požádat, aby nebyli lhostejní k tomu, jakým způsobem organizace našeho sportu funguje a jak pracují ti, které jsme si ve volbách zvolili do vedení našeho hnutí a které si prostřednictvím členských příspěvků a poplatků také za jejich práci platíme.


Na závěr bychom rádi do nového roku popřáli vám všem především zdraví a radost z našeho sportu a národnímu týmu na nadcházejícím ME hodně sportovního štěstí.


Lovci Lovosice.


27 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page